Despre Moldova

This text will be replaced

Parteneriatul estic (PaE)

Parteneriatul estic reprezintă o iniţiativă de consolidare şi aprofundare a cooperării Uniunii Europene cu statele din dimensiunea estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) a Politicii Europene de Vecinătate în vederea sprijinirii şi accelerării apropierii graduale a acestora de UE.

Lansată oficial la 7 mai 2009, în cadrul summit-ului Parteneriatului estic de la Praga, iniţiativa este guvernată de principiile implicării comune, diferenţierii şi condiţionalităţii, iar valorile comune precum democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum şi principiile economiei de piaţă, dezvoltării durabile şi bunei guvernări stau la baza acestui parteneriat.

Parteneriatul estic se încadrează în formatul de cooperare lărgit al Politicii Europene de Vecinătate, conceput în contextul extinderii UE din 2004, având ca scop evitarea creării unor linii de demarcaţie, dar şi pentru a aduce noii vecini din Europa de est şi sud mai aproape la nivel politic, economic şi de a împărtăși cu aceștia sistemul de valori al UE.

Parteneriatul estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni:

Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST.

CORLEAP este platforma care reunește statele partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar Forumul Societății Civile al PaE facilitează consolidarea rolului și asigură implicarea societății civile în realizarea obiectivelor parteneriatului, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor de asociere. În 2012 Moldova a fost prima țară non-UE care a organizat Forumul Societății Civile.

Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 2013, a evaluat progresele înregistrate de cele 6 state partenere stabilind obiectivele pentru perioada 2014-2015, până la reafirmarea menținerii angajamentului UE faţă de statele partenere din est și etalarea unei agende de cooperare mai aprofundate, dar în același timp diferențiate, a UE cu cei șase parteneri în cadrul summit-ului Parteneriatului estic de la Riga, 21-22 mai 2015. Cel de-al cincilea summit al PaE va avea loc la Bruxelles la 24 noiembrie 2017. à Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului estic a avut loc la Bruxelles la 24 noiembrie 2017.

  Actualitate europeană

  • 11.11.2016

   How to refresh the EU's eastern policy

   Any major foreign policy or regional cooperation initiative usually passes through a life cycle: first, a solemn and promising launch; then, an active rise; and, finally, a period of … let’s call it maturity.

  • 30.03.2015

   Referitor la tranzitarea teritoriului României în baza unui Titlu de călătorie emis de Republica Moldova

   MAEIE informează cetăţenii moldoveni despre faptul că pentru traversarea frontierei şi tranzitarea teritoriului României spre Republica Moldova, în baza unui titlu de călătorie emis de misiunile diplomatice sau oficiile consulare al Republicii Moldova, este necesară deţinerea unei vize de tranzit românești, aplicată în document.  Portalul Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene Comisia Europeana Parlamentul European 2019 European Union

  Misiunea Uniunii Europene de Asistenţa la Frontieră horizon 2020