Despre Moldova

This text will be replaced

Climatul investiţional

În prezent, una dintre sarcinile primordiale ale Guvernului este atragerea investiţiilor şi crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atît străini, cît şi autohtoni.

În legătură cu aceasta, se iau măsuri necesare pentru stimularea activităţii de întreprinzător şi ameliorarea climatului investiţional, accentuîndu-se amplasarea geografică a ţării, forţa de muncă calificată, solurile fertile şi participarea republicii în cadrul zonelor de comerţ liber cu ţările CSI şi cele din Sud-Estul Europei.

Atractivitatea investiţională a Moldovei e determinată şi de faptul, că din iunie 2001 ţara este membru al OMC şi al Pactului de Stabilitate. A fost încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Europeană (UE). Republica mai are acces pe pieţe prin intermediul Sistemului General de Preferinţe (GSP+) cu UE, Elveţia, Japonia etc. Astfel, UE a acordat acces liber, fără aplicarea taxelor vamale, pe pieţele sale interne a 7200 grupe de produse.

Actele legislative adoptate în ultima perioadă (Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare, Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, Legea cu privire la comerţul electronic, Legea cu privire la leasing), precum şi noile proiecte de legi elaborate în domeniul economiei, au un singur scop — asigurarea unei politici economice a statului — echilibrată şi previzibilă, – simplificarea creării şi funcţionării întreprinderilor, precum şi stimularea noilor investiţii.

Sînt atractive pentru proiecte industriale şi zonele economice libere, care oferă un şir de facilităţi fiscale şi vamale, precum şi garanţii de stat rezidenţilor săi. Actualmente, volumul investiţiilor în zonele economice libere a depăşit 76 mil. dolari SUA.

De asemenea, este atractiv pentru investitori Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" care la moment se află în proces de construcţie.

Legislaţia fiscală naţională în vigoare prevede un şir de facilităţi privind investiţiile la plata:

 • impozitului pe venit
 • taxei pe valoarea adăugată (TVA)
 • accizelor
 • taxei vamale

Sinteza facilităţilor fiscale şi altor stimulente fiscale pe anii 2006 şi 2007 se prezintă în următoarele tabele:

 1. 1. Facilităţi fiscale în 2006
 2. 2. Facilităţi fiscale suplimentare în 2007
 3. 3. Facilităţi fiscale privind zonele economice libere
 4. 4. Stimulenţi fiscali suplimentari în 2007

Link-uri utile:

  Actualitate europeană

  • 11.11.2016

   How to refresh the EU's eastern policy

   Any major foreign policy or regional cooperation initiative usually passes through a life cycle: first, a solemn and promising launch; then, an active rise; and, finally, a period of … let’s call it maturity.

  • 30.03.2015

   Referitor la tranzitarea teritoriului României în baza unui Titlu de călătorie emis de Republica Moldova

   MAEIE informează cetăţenii moldoveni despre faptul că pentru traversarea frontierei şi tranzitarea teritoriului României spre Republica Moldova, în baza unui titlu de călătorie emis de misiunile diplomatice sau oficiile consulare al Republicii Moldova, este necesară deţinerea unei vize de tranzit românești, aplicată în document.  Portalul Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene Comisia Europeana Parlamentul European 2016 European Union

  Misiunea Uniunii Europene de Asistenţa la Frontieră horizon 2020