Despre Moldova

This text will be replaced

Autoritatea judecătorească

Înfăptuirea justiţiei

Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.

Instanţele judecătoreşti

 1. Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii.
 2. Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate.
 3. Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă.
 4. Organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sunt stabilite prin lege organică.

Statutul judecătorilor

 1. Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.
 2. Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sunt numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă, stabilit în condiţiile legii.
 3. Preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti sunt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.
 4. Preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi în funcţie de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în funcţia de judecător de cel puţin 10 ani.
 5. Promovarea şi transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.
 6. Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.
 7. Funcţia de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.

Caracterul public al dezbaterilor judiciare

În toate instanţele judecătoreşti şedinţele de judecată sunt publice. Judecarea proceselor în şedinţă închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedură.

Folosirea căilor de atac

Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.

Caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al altor hotărâri judecătoreşti definitive

Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătoreşti definitive.

  Actualitate europeană

  • 11.11.2016

   How to refresh the EU's eastern policy

   Any major foreign policy or regional cooperation initiative usually passes through a life cycle: first, a solemn and promising launch; then, an active rise; and, finally, a period of … let’s call it maturity.

  • 30.03.2015

   Referitor la tranzitarea teritoriului României în baza unui Titlu de călătorie emis de Republica Moldova

   MAEIE informează cetăţenii moldoveni despre faptul că pentru traversarea frontierei şi tranzitarea teritoriului României spre Republica Moldova, în baza unui titlu de călătorie emis de misiunile diplomatice sau oficiile consulare al Republicii Moldova, este necesară deţinerea unei vize de tranzit românești, aplicată în document.  Portalul Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene Comisia Europeana Parlamentul European 2019 European Union

  Misiunea Uniunii Europene de Asistenţa la Frontieră horizon 2020